نقش عناصر غذایی در گیاهان - پارس دشت چهلستون| سازه گلخانه| احداث گلخانه

logo

شرکت مهندسی پارس دشت چهلستون

تولید کننده سازه های مدرن استاندارد پرتابل ، ارائه دهنده خدمات و تجهیزات نوین در صنعت گلخانه

نشانی دفتر مرکزی : اصفهان / خیابان امام خمینی / بلوار عطاالملک / نبش بلوک 32 / ساختمان آریا / پلاک 25 / واحد 1 و 2


info@parsdasht.com
تلفکس : 33878210-031 (6خط)

نقش عناصر غذایی در گیاهان

نقش عناصر غذایی در گیاهان

نقش عناصر غذایی در گیاهان

عناصر پر مصرف

نیتروژن

نقش حیاتی در بسیاری از فعالیت های گیاهی،افزایش رشد رویشی گیاه، عامل کلیدی در دستیابی به عملکرد مطلوب

فسفر

تولید و انتقال انرژی ، افزایش رشد ریشه، تشکیل گل ، دانه  و میوه ، مقاومت در برابر تنش های محلی

پتاسیم

انتقال مواد فتوسنتزی در گیاه ، مقاومت در برابر سرمازدگی و سایر تنش ها ، کاهش خوابیدگی و ورس

 

عناصر غذایی میان مصرف

منیزیم

کمک به جذب عناصر غذایی ، تولید روغن در دانه های روغنی

کلسیم

رشد ریشه، کاهش خسارات ناشی از بیماری های فیزیولوژیک ، رشد لوله گرده ، افزایش کیفیت محصول و مدت انبارداری

گوگرد

رشد جوانه های گیاه، افزایش شاخه دهی ، تولید پروتئین ، تولید روغن در دانه های روغنی

 

عناصر کم مصرف

آهن

افزایش قدرت جوانه زنی بذر، سبزینگی گیاه، رشد و فتوسنتز

 

روی

جلوگیری از ریزش گل و جوانه ها ، گرده افشانی ، تشکیل میوه و دانه

منگنز

افزایش جوانه زنی بذر ، مقاومت در برابر آفات و بیماری ها، زودرسی محصول

مولیبدن

تثبیت بیولوژیکی نیتروژن ، کاهش تجمعات نیترات در گیاه

بُر

رشد ساقه و ریشه ترمیم بافت های آوندی ، تشکیل جوانه های برگ و گل ، تولید میوه ودانه

مس

رشد و فتوسنتز، تشکیل میوه ، افزایش دانه بندی ، افزایش طعم و رنگ میوه

سیلسیم

افزایش مقاومت به ورس ، آفات و بیماری ها ، افزایش جذب فسفر

کبالت

تاثیر بر ثبت بیولوژیکی نیتروژن ، افزایش فتوسنتز

نیکل

فعال سازی آنزیم اوره و کاهش سمیت اوره در گیاه ، تولید متابولیت های ثانویه

عناصر غذایی گیاه

بدون دیدگاه

ارسال یک نظر

نظر
نام
ایمیل
وبسایت